Alle medewerkers van Allemaal Theater stellen doelbewust de creativiteit van kinderen centraal en geven hen de ruimte, begeleiding en middelen om creatief te experimenteren en te groeien.

Enthousiaste en deskundige coaches van minstens 21 jaar leiden de verschillende workshops en ateliers. Zij hebben bewezen kennis en ervaring in het onderwijs, jeugdwerk en de specifieke culturele discipline. Zij coachen de kinderen actief op de artistieke en expressieve weg.

 

 

 

Coaches
We spreken van coaches omdat die de ene keer op afstand volgen, en de andere keer nadrukkelijker leiden, afhankelijk van hoe de doelgroep reageert, zijn weg zoekt en vindt. De coaches zijn er steeds om vanuit een constructieve, positieve en optimistische houding de ontegensprekelijk aanwezige sterktes en mogelijkheden van elk kind alle kansen te geven en centraal te stellen in alle fases van de projecten.

Ervaren acteurs en animatoren (Actimators)
Allemaal Theater garandeert steengoede voorstellingen, gebracht door ervaren acteurs die tevens ook perfect weten hoe ze specifiek  voor kinderen moeten spelen, interactief en met het enthousiast publiek als actieve deelnemer. Onze actimators zijn een ideale mengeling van acteur en animator.

Structuur
Allemaal Theater kent naast een algemene vergadering en raad van bestuur ook  een stuurgroep. Al deze werkingsorganen draaien op gedreven mensen met tonnen ervaring in het jeugd- en cultuurwerk.